Sidhuvudbild

Våra förskolor

Vildnissarna i Roslagsbro
Vildnissarnas Roslagsbro har funnits sedan 1993 och vi består av tre åldersindelade avdelningar: Ugglan, Humlan och Igelkotten. I Roslagsbro har vi nära till naturen och stora skogsområden. Varje avdelning har en separat stor gård. Vi har också nära till Roslagsbro IFs fotbollsplaner som vi använder på sommarhalvåret.
Vi har också ett mycket gott samarbete med Drottningdals skola där vi till exempel får låna gymnastiksalen och så har vi en etablerad och välfungerande överskolning av de barn som ska börja i Drottningdals skola.

Vildnissarna i Solbacka Strand
Vildnissarna Solbacka har funnits sedan 2012 och i den nybyggda förskolebyggnaden sedan 2017. Verksamheten har sex åldersindelade avdelningar, alla med sin egen ingång och utrymmen. Förskolan är byggd enligt Skolverkets rekommendationer för små barngrupper.
De yngsta börjar på Älvan och Pysslingen, sedan följer Enhörningen, Draken, Spöket och Trollet. Vi har stora utegårdar separerade för de yngsta samt mellan och större barnen. Vi har nära till natur, öppna ytor och skog.

Vårt synsätt
På Vildnissarna erbjuds alla barn en likvärdig och jämställd utbildning. Vår vision är att varje individ ska ha rätt förutsättningar och en stimulerande miljö att lyckas i. Finns inte förutsättningarna kan man inte tillgodogöra sig läroplanen. Det betyder att vi direkt från start och hela vägen genom förskolan hjälper varje barn individuellt att utveckla sin språkliga förmåga, sociala kompetens och lekförmåga.

Utbildningen på Vildnissarna bidrar till att varje barn utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Barn lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Vildnissarna ger utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet.

Vårt förhållningssätt
Pedagogerna på Vildnissarnas förskola har ett förhållnings- och synsätt som stimulerar lusten att leka och lära. Vårt arbetssätt och vår profilering har vi skapat genom beprövad erfarenhet och aktuell forskning och vi är säkra på att det skapar en optimal utveckling hos varje individ.

Samverkan med hemmet
Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att vara aktiva i sina barns liv på förskolan. Vi arbetar med förskoleråd och Tyra-appen där vi postar händelser och lärande. Vi har utvecklingssamtal varje år och vid behov, vi finns aldrig längre bort än ett telefonsamtal.