Sidhuvudbild

Profilering

Vår vision på Vildnissarna är att ge varje individ rätt förutsättningar att lyckas så långt som möjligt. För att säkerställa detta prioriterar vi att lägga fokus på att varje individ ska träna olika egenskaper och färdigheter inom de tre stora förmågorna (SSL):

Språklig förmåga - Social förmåga - Lekförmåga
Vi har valt att kalla det för SSL och det är Vildnissarnas profilering.

Utbildningen på Vildnissarna bidrar till att varje barn utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Med vårt förhållnings- och synsätt är lusten att leka och lära grunden för utbildningen.
Barn lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Vildnissarna ger utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet.

Genom beprövad erfarenhet och med hjälp av aktuell forskning kan vi säkerställa en optimal utveckling hos varje individ.

På Vildnissarna ska varje barn vara en vinnare!