Sidhuvudbild

Organisation

Vår pedagogiska verksamhet leds av rektor Irene Olsson.
Irene Olsson och Rolf Blomberg sitter i företagets styrelse.

Varje avdelning har minst en utbildad förskollärare som ansvarar för den löpande pedagogiska verksamheten på respektive avdelningen. Det kan också vara så att två avdelningar delar förskollärare och ges då extra handledning av vår pedagogiska handledare.

I Roslagsbro finns tre avdelningar och Solbacka har sex avdelningar.

guldstenar.jpg