Sidhuvudbild

Om förskolan

Välkommen till oss på Vildnissarna Förskola AB.

Vi startade Vildnissarnas förskola som personalkooperativ år 2000
och övergick till idéburet aktiebolag 2010. Ingen vinst har eller kommer tas ut ur företaget - vi investerar i stället i en bra verksamhet.

I våra förskolor strävar vi efter att erbjuda små barngrupper och med målsättningen att leva upp till Skolverket rekommendationer gällande antal barn per grupp.
Vi vet också att det inte är endast antal barn per grupp som avgör utan antal personal i barngruppen. Vi har hög personaltäthet, inga besparingar på material till barnen och nära till beslut. Vi försöker att hålla högt i tak för diskussioner och att alla ska få komma till tals.
Vi har en förskola i Roslagsbro och en förskola i Solbacka, båda i Norrtälje kommun.

Förskolan i Roslagsbro har tre avdelningar med sammanlagd plats för ca 45 förskolebarn. Förskolan i Roslagsbro har funnits sedan 1993.
Förskolan ligger i en underbar lantlig miljö med egna uppvuxna trädgårdar, närhet till skog, fotbollsplaner, idrottshall och skola. Vi har ett gott samarbete med skolan och barnen erbjuds kvalitativ överlämning den dagen de ska börja förskoleklass.

Förskolan i Solbacka startades oktober 2012 och fem år senare i oktober 2017 flyttade vi till helt nybyggda lokaler. Lokalerna är speciellt utformade för små barngrupper och har 6 avdelningar med plats för ca 75 barn.

Öppettider 6:00 - 18:00 året runt.

Vildnissarnas profilering
Vi följer förskolans läroplan, Lpfö 18 som genomsyrar vårt dagliga arbete. Utöver läroplanen har vi en egen profilering i tre delar: Lek, stressfri miljö och projektinriktat arbetssätt.

- Lek.
I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Vi ger våra barn möjlighet till lek i alla dess former. Vi ska även erbjuda dem många olika uttrycksformer anpassat till barnens intresse och ålder. Såsom dans, sång, drama, rörelse, bild, form och färg, ypga och taktil massage.

Vi arbetar också med medveten rörelseträning. Genom kunskap om hur vår hjärna fungerar, stödjer vi barnet att ta de utvecklingssteg som behövs för en väl fungerande motorik.

- Stressfri miljö.
Vi ser regelbundet över vårt arbetssätt för att minska onödig stress.
I vår omsorg om barnen är det viktigt att erbjuda lugn och ro.
Det kan ske genom att få leka färdigt och stunder av vila anpassade till barnens olika behov såsom sömn, massage och lugna sagostunder.

Vi vistas mycket utomhus, vilket har en lugnande och avstressande effekt på såväl barn som vuxna- Vi arbetar gärna i smågrupper.

- Projektinriktat arbetssätt.
Genom ett utforskande arbetssätt utmanar vi barnens nyfikenhet att lära i ett sammanhang med andra barn och vuxna. Vi försöker tillämpa "lyssnandets pedagogik" – att försöka se och lyssna till vad barnen verkligen är intresserade av. Utifrån barnens intresse arbetar vi sedan med projekt och tillsammans söker vi nya utmaningar och kunskap.
Just nu använder vi sagoprojekt.Ansök om plats - måste ske via kommunens e-tjänst, här lämnas även uppgifter om ändrad inkomst mm: https://bou.norrtalje.se/Barnomsorg/inloggning.asp
Om du vill läsa mer på kommunens hemsida om förskola, omsorg mm:
http://www.norrtalje.se/Utbildning-och-barnomsorg/Barnomsorg/
Behöver Du hjälp med kommunens tjänster ovan, vänd dig till kommunens Kontaktcenter på tel. 0176-710 00 eller via mail kontaktcenter@norrtalje.se

Vi följer kommunens maxtaxa.

Allmän förskola för alla innebär reducerad avgift för barn som är 3–5 år med 15tim/vecka.

sista_skogis_maj2011.jpg

Inskolning

Vid inskolningen använder vi oss av heldagsinskolning. Det innebär att vårdnadshavaren är med barnet hela tiden de första dagarna i verksamheten. För barnet blir det då en trygg vuxen som introducerar allt det nya för barnet och vänjer barnet med en vardag hos oss. Efter ca en vecka börjar vi sakta vänja barnet att vara utan sin vårdnadshavare. Hela inskolningsperioden brukar oftast ta två veckor men en inskolning är alltid individuellt anpassat utifrån de förutsättningar som finns.